คนดนตรีไทย

สารคดีชีวิตและผลงาน ครูอ่วน หนูแก้ว คนดนตรีลุ่มน้ำแม่กลอง (๑)

October 17, 2013

“ก่อนจรดไม้ตีลงผืนระนาดเพื่อบันทึกทำนองเพลงและฝีมือครูดนตรีวัยล่วง ๘๐ ปี ครูอ่วน หนูแก้ว แถลงว่า เพลงที่กำลังจะบรรเลงเป็นทางของครูดนตรีอันเลื่องชื่อแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ‘ครูปาน นิลวงศ์’ ที่น้อยคนจะได้รับการถ่ายทอด

สัมภาษณ์วิเศษดนตรี: เบื้องหลังความคิด อาณาจักรเครื่องดนตรีหลังประตูไม้

October 8, 2013

มิถุนายน ๒๕๕๓ ณัฐพันธุ์ นุชอำพันธ์ เปิดช่องเพลงไทย เว็ปไซด์ YouTube.com ภายใต้ชื่อ wisetdontree เผยแพร่เพลงไทยหลากอารมณ์ ถึงวันนี้จำนวนอัปโหลด ๒๒๕ วีดิโอ ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับช่องอื่น แต่เน้นคุณภาพ ต่างจากยอดผู้ติดตาม ๑,๖๘๙ คน ที่ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ

โกวิทย์ ขันธศิริ นักดนตรี ๒ วิญญาณ

September 16, 2013

ค่ำวันหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติชีวิตและผลงานครูชื่น หริมพานิช (หัวหน้าวงปี่พาทย์ปากลัด)

September 14, 2013

ครูชื่น หริมพานิช (แซ่ลิ้ม) เกิดวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นคนอำเภอพระประแดง (ปากลัด) จังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด บิดาชื่อ นายหลิม แซ่ลิ้ม มารดาชื่อ นางเงิน (ไม่สามารถสืบค้นนามสกุลเดิมได้)

ครูสุรินทร์ สงค์ทอง “นักรบ” ผู้มีใจรักดนตรีไทย

September 2, 2013

อาชีพที่เลี้ยง “ชีวิต” กับอาชีพที่หล่อเลี้ยง “จิตวิญญาณ” ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ แต่แฝงความหมายลึกซึ้ง เพราะเชื่อว่า ชีวิตการทำงานของมนุษย์ทุกคน จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่ “เงิน” เพียงอย่างเดียว แต่ทว่า “ความสุข” ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก ย่อมสำคัญยิ่งกว่า…