สังคมดนตรี สังคมเเห่งการเเบ่งปัน

สัมภาษณ์วิเศษดนตรี: เบื้องหลังความคิด อาณาจักรเครื่องดนตรีหลังประตูไม้

October 8, 2013

มิถุนายน ๒๕๕๓ ณัฐพันธุ์ นุชอำพันธ์ เปิดช่องเพลงไทย เว็ปไซด์ YouTube.com ภายใต้ชื่อ wisetdontree เผยแพร่เพลงไทยหลากอารมณ์ ถึงวันนี้จำนวนอัปโหลด ๒๒๕ วีดิโอ ถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับช่องอื่น แต่เน้นคุณภาพ ต่างจากยอดผู้ติดตาม ๑,๖๘๙ คน ที่ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ

บันทึกภาคสนาม: เล่าเรื่องมโหรีอีสานใต้ คณะนายเผย ศรีสวาท จังหวัดสุรินทร์

September 27, 2013

เดือนพฤษภาคม ปี ๕๕ ผมมีโอกาสเดินทางไปภาคสนามร่วมกับหน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่อง “มโหรีอีสานใต้” ที่ จ.ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และสระแก้ว

โกวิทย์ ขันธศิริ นักดนตรี ๒ วิญญาณ

September 16, 2013

ค่ำวันหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประวัติชีวิตและผลงานครูชื่น หริมพานิช (หัวหน้าวงปี่พาทย์ปากลัด)

September 14, 2013

ครูชื่น หริมพานิช (แซ่ลิ้ม) เกิดวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นคนอำเภอพระประแดง (ปากลัด) จังหวัดสมุทรปราการโดยกำเนิด บิดาชื่อ นายหลิม แซ่ลิ้ม มารดาชื่อ นางเงิน (ไม่สามารถสืบค้นนามสกุลเดิมได้)

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๑๑)

September 7, 2013

จากการสัมภาษณ์ครูวิเชียร เกิดผล ผู้นำวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในปัจจุบัน พบว่า เครื่องดนตรีปี่พาทย์ตระกูลเกิดผลสามารถแบ่งตามประวัติความเป็นมาออกเป็น ๓ กลุ่ม

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๑๐)

September 7, 2013

ปัจจุบัน วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ยังคงรักษารูปแบบ ขนบประเพณี และวัฒนธรรมดนตรีไทยในด้านต่างๆ ตามแบบโบราณได้อย่างสมบูรณ์พร้อม โดยยึดรูปแบบอย่างมั่นคงเคร่งครัดตามที่บรรพบุรุษในตระกูลเกิดผลและสังคีตาจารย์สำนักพาทยโกศลได้เคยถ่ายทอดไว้

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๙)

September 7, 2013

เมื่อนายสังเวียน เกิดผล เข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิต ครูสำราญ เกิดผล และครูวิเชียร เกิดผล ได้ช่วยกันทำหน้าที่สืบสานและประคับประคองวงปี่พาทย์ตระกูลเกิดผลตลอดมา

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๘)

September 7, 2013

บทบาทของวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ นอกจากงานบรรเลงต่างๆ ที่เป็นงานรับใช้วิถีชีวิตผู้คนในสังคม วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ยังมีโอกาสได้รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ตามวาระโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๗)

September 5, 2013

สมาชิกนักดนตรีและนักร้องเพลงไทยที่มีความสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างชื่อเสียงแก่วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในอดีต นอกจากครูสำราญ เกิดผล ครูจำลอง เกิดผล ครูวิเชียร เกิดผล ครูมาลี สุขเสียงศรี และครูเบญจา เกิดผล ยังประกอบด้วยนักดนตรีที่เป็นบุคคลในตระกูลเกิดผลและเครือญาติ รวมถึงบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง