Category: อื่นๆ

‘เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี’ Ex-dean of Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University

January 30, 2017

เขาคืออาจารย์สอนดนตรีไทยหนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทั่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยถึง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อนจะวางมือจากงานบริหารเมื่อเดือนเมษายนปี 2559 ที่ผ่านมา

อนุรักษ์ บุญแจะ The Dean of College of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University

January 19, 2016

ปี 2513 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา ก้าวแรกและก้าวสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพดนตรีในรั้วสถาบันการศึกษาไทย ปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง ด้วยการเปิด ‘วิทยาลัยการดนตรี’ สถาบันดนตรีเทียบเท่าคณะแห่งแรกและแห่งเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏขณะนี้

ถึงเวลา… เปลี่ยนทัศนคติคุณค่างาช้าง ?!!?

September 3, 2013

ว่ากันว่าพุทธศาสนาแบ่งสัตว์เป็น ๒ ประเภท คือสัตว์ประเสริฐได้แก่มนุษย์ และสัตว์เดรัจฉาน ได้แก่จำพวกงู ไส้เดือน นก ไก่ ช้าง ม้า ตะขาบ แมงมุม แต่ทำไมสัตว์ที่มี “ธัมมสัญญา” รู้ดีชั่วอย่างมนุษย์จึงต้องการครอบครองอวัยวะสัตว์อื่นที่เชื่อว่าให้คุณ? ถึงขั้นเบียดเบียนชีวิตและลงปลายด้วยการสูญพันธุ์

การบ้านจากพิพิธภัณฑ์ช้าง จ.สุรินทร์

September 1, 2013

ประเทศไทยโฆษณาหนักหนา ว่าติดอันดับโลกเรื่องค้าข้าวส่งออก และมีพันธุ์ข้าวดีที่สุดอย่างหอมมะลิ แต่ไทยไม่เคยมีพิพิธภัณฑ์ข้าวและยกย่องชาวไร่ชาวนา