Kotavaree

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๑)

September 5, 2013

ความสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเศษอิฐกากปูนร่องรอยเมืองเก่า ทั้งสถูปเจดีย์ กำแพงเมือง พระพุทธรูป ฯลฯ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็น “มรดกโลก”

จุม แสงจันทร์ ลมหายใจสุดท้ายของ “เจรียงจับเปย”

September 3, 2013

เจรียง หรือจำเรียง ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ ภาษาเขมรแปลว่า ร้อง ใช้ขับลำเรื่องราวในพุทธศาสนา นิทานโบราณ เกี้ยวพาราสี หรือสุภาษิตเตือนใจ ประกอบการเล่นดนตรีในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นเจรียงซันตรูจ เจรียงกันกรอบกัย ฯลฯ

ถึงเวลา… เปลี่ยนทัศนคติคุณค่างาช้าง ?!!?

September 3, 2013

ว่ากันว่าพุทธศาสนาแบ่งสัตว์เป็น ๒ ประเภท คือสัตว์ประเสริฐได้แก่มนุษย์ และสัตว์เดรัจฉาน ได้แก่จำพวกงู ไส้เดือน นก ไก่ ช้าง ม้า ตะขาบ แมงมุม แต่ทำไมสัตว์ที่มี “ธัมมสัญญา” รู้ดีชั่วอย่างมนุษย์จึงต้องการครอบครองอวัยวะสัตว์อื่นที่เชื่อว่าให้คุณ? ถึงขั้นเบียดเบียนชีวิตและลงปลายด้วยการสูญพันธุ์

ประวัติชีวิตนายเผย ศรีสวาท คนดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้

September 3, 2013

นายเผยเล่าความใฝ่ฝันในอนาคตของตนให้ฟัง ว่า “ผมอยากทำเครื่องดนตรีครบชุดเอาไว้เป็นอนุสรณ์อยู่คู่กับหมู่บ้านระไซร์ แล้วปลูกบ้านใหม่สักหลังหนึ่งสำหรับเก็บเครื่องดนตรีชุดนี้โดยเฉพาะ และเอาไว้เล่นดนตรี สอนดนตรีแก่ลูกหลานด้วย พวกเขาจะได้ร่ำเรียนกันต่อไป”

ครูสุรินทร์ สงค์ทอง “นักรบ” ผู้มีใจรักดนตรีไทย

September 2, 2013

อาชีพที่เลี้ยง “ชีวิต” กับอาชีพที่หล่อเลี้ยง “จิตวิญญาณ” ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ แต่แฝงความหมายลึกซึ้ง เพราะเชื่อว่า ชีวิตการทำงานของมนุษย์ทุกคน จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่ “เงิน” เพียงอย่างเดียว แต่ทว่า “ความสุข” ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก ย่อมสำคัญยิ่งกว่า…

เพลงเรื่อง: ความหมาย หน้าที่ และความสำคัญ

September 2, 2013

อดีตจนถึงปัจจุบันดนตรีไทยเป็นดนตรีที่รับใช้วิถีชีวิตผู้คนในสังคม โดยเฉพาะเสียงดนตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ (การประโคม) ให้แก่พิธีกรรมทางศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวคือมีหน้าที่เป็นกาลเทศวิภาค (Demarcation) อันเป็นเครื่องบอกเวลา/ขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆ ของพิธีกรรม

การบ้านจากพิพิธภัณฑ์ช้าง จ.สุรินทร์

September 1, 2013

ประเทศไทยโฆษณาหนักหนา ว่าติดอันดับโลกเรื่องค้าข้าวส่งออก และมีพันธุ์ข้าวดีที่สุดอย่างหอมมะลิ แต่ไทยไม่เคยมีพิพิธภัณฑ์ข้าวและยกย่องชาวไร่ชาวนา

ฉวีวรรณ ดำเนิน “ราชินี” หมอลำ

September 1, 2013

คงไม่เป็นการเกินเลยนัก หากจะกล่าวว่า บนเวที “มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” “ฉวีวรรณ ดำเนิน” เธอคือหมอลำหญิงที่มีความโดดเด่นที่สุด

นัยสำคัญเเห่งพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

September 1, 2013

กล่าวโดยพิสดาร อุปมาพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประหนึ่งภาพจิตรกรรมไทยประเพณี นอกจากคุณค่าทางศิลป์ที่เป็นที่ประจักษ์เพราะความงามตาแล้ว ก็มิได้ละเลยความลุ่มลึกทางความคิดแห่งวัฒนธรรมอย่างไทยที่ถ่ายทอดผ่านเส้นสายและเรื่องราวในภาพจิตรกรรม