Tag: ขำคม พรประสิทธิ์

จุดเริ่มต้นชีวิตดนตรีของครูขำคม พรประสิทธิ์

February 3, 2014

ครูขำคม พรประสิทธิ์ หรือที่นิสิตนักศึกษาและคนในวงการดนตรีไทยเรียกอย่างติดปากว่า ครูน้อง ผู้หญิงเก่งที่รับบทบาททั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักดนตรี และครูผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทย