Tag: งาช้าง

ถึงเวลา… เปลี่ยนทัศนคติคุณค่างาช้าง ?!!?

September 3, 2013

ว่ากันว่าพุทธศาสนาแบ่งสัตว์เป็น ๒ ประเภท คือสัตว์ประเสริฐได้แก่มนุษย์ และสัตว์เดรัจฉาน ได้แก่จำพวกงู ไส้เดือน นก ไก่ ช้าง ม้า ตะขาบ แมงมุม แต่ทำไมสัตว์ที่มี “ธัมมสัญญา” รู้ดีชั่วอย่างมนุษย์จึงต้องการครอบครองอวัยวะสัตว์อื่นที่เชื่อว่าให้คุณ? ถึงขั้นเบียดเบียนชีวิตและลงปลายด้วยการสูญพันธุ์