Tag: จักรี มงคล

จักรี มงคล นักซอสามสาย

July 30, 2014

จักรี มงคล บุคคลที่ไม่เคยห่างหายจากงานและเวทีบรรเลงดนตรีไทย ทั้งรับเชิญในฐานะนักดนตรี ผู้ฟัง และกรรมการตัดสิน มีฝีมือสร้างซอสามสายประณีตให้เสียงดังถูกใจนักเล่น ไม่แพ้รสมือสีซอสามสาย “อร่อย” ถูกใจนักฟัง โดยเฉพาะเดี่ยวชั้นสูงอย่างเชิดนอก กราวใน ทยอยเดี่ยว

ชลอ ใจชื้น ช่างเครื่องดนตรีไทย

March 17, 2014

ชีวิตสามัญในวันวัยใกล้เลขแปดนำหน้าเลขอายุ นอกจากสอนดนตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิงสะพานพระปิ่นฯ เสาร์อาทิตย์ใช้เวลาที่บ้านดุริยประณีตเพื่อสอนดนตรีแก่เยาวชน และทำสาธารณประโยชน์อื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทนที่โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ครูยังใช้เวลาว่างคลุกตัวอยู่โรงช่างเล็กๆ หน้าบ้านเพื่อทำงานที่ครูรัก