Tag: บุญยัง เกตุคง

สุเชาว์ หริมพานิช “ชีวิตนี้อุทิศให้ดนตรีไทย”

September 11, 2014

ครูสุเชาว์ หริมพานิช หรือ ครูหมู เป็นคนอำเภอพระประแดงโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ บิดาชื่อ นายชื่น หริมพานิช ประกอบอาชีพเป็นโต้โผวงปี่พาทย์ หารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวด้วยเสียงดนตรีเสมอมา ใช้ชื่อวงดนตรีว่า “วงครูชื่น ปากลัด”