Tag: ประมวล ครุฑสิงห์

เสี้ยวหนึ่งในบทสนทนาชีวิต ครูประมวล ครุฑสิงห์

March 7, 2014

“บ้านนอก” เป็นคำพูดของคนเมืองหรือคนที่อาศัยอยู่ในศูนย์กลางความเจริญ ใช้เรียกผู้คนที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดตามเขตบ้านชานเมืองหรือต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง อีกนัยหนึ่งเป็นคำเย้ยหยันคนมีพฤติกรรมเปิ่นเทิ่นออกจะเชย หรือทำอะไรโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ก็มักได้รับการตราหน้าว่า “บ้านนอกเข้ากรุง”