Tag: สิงห์บุรี

ศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ ครูดนตรีไทยเจ้าของวงสิงห์บุรี

October 13, 2020

บทความสารคดีขนาดยาว ร้อยเรียงเรื่องราวปฏิบัติตนของครูดนตรีไทย ชื่อ ‘ศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ’ ที่ไม่เพียงเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ หากแต่เป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างกำลังใจให้คนในโลกวิชาชีพครู