Tag: สุรินทร์ สงค์ทอง

ครูสุรินทร์ สงค์ทอง “นักรบ” ผู้มีใจรักดนตรีไทย

September 2, 2013

อาชีพที่เลี้ยง “ชีวิต” กับอาชีพที่หล่อเลี้ยง “จิตวิญญาณ” ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ แต่แฝงความหมายลึกซึ้ง เพราะเชื่อว่า ชีวิตการทำงานของมนุษย์ทุกคน จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่ “เงิน” เพียงอย่างเดียว แต่ทว่า “ความสุข” ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก ย่อมสำคัญยิ่งกว่า…