Tag: หมอเเคน

ผมหอม สกุลไทย หมอลำผญาย่อย

December 11, 2013

“ผญา” คืออะไร? เมื่อถามคำถามนี้กับใครหลายคน เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้ หนักข้อขึ้นไปอีก ถ้าจะให้อธิบายความ ว่าคำคำนี้หมายถึงอะไร มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหน มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไร และในปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่พูดผญาอยู่หรือไม่

ฉวีวรรณ ดำเนิน “ราชินี” หมอลำ

September 1, 2013

คงไม่เป็นการเกินเลยนัก หากจะกล่าวว่า บนเวที “มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” “ฉวีวรรณ ดำเนิน” เธอคือหมอลำหญิงที่มีความโดดเด่นที่สุด