Tag: เซี่ยวกาง

ชวนพิศพลางชม ความงามหอไตร วัดสีสะเกด เมืองเวียงจันทน์

February 11, 2014

หอไตรยกฐานสูง ตัวเรือนทรงจตุรทิศระเบียงรอบ เสาย่อมุมไม้สิบสองจำนวน ๑๒ ต้นสอบเข้า มีประตูทางเข้าด้านในโดยรอบ ๔ ด้าน บันไดทางขึ้นเพียงทางเดียว หอไตรนี้ตั้งอยู่ซีกขวานอกระเบียงคดพระอุโบสถ