Tag: ไม้ระนาด

ชลอ ใจชื้น ช่างเครื่องดนตรีไทย

March 17, 2014

ชีวิตสามัญในวันวัยใกล้เลขแปดนำหน้าเลขอายุ นอกจากสอนดนตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิงสะพานพระปิ่นฯ เสาร์อาทิตย์ใช้เวลาที่บ้านดุริยประณีตเพื่อสอนดนตรีแก่เยาวชน และทำสาธารณประโยชน์อื่นโดยไม่คิดค่าตอบแทนที่โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ครูยังใช้เวลาว่างคลุกตัวอยู่โรงช่างเล็กๆ หน้าบ้านเพื่อทำงานที่ครูรัก