Tag: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

50 ปี ปี่พาทย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : วิถีผลิตครู-ศิลปินปี่พาทย์ บนเส้นทางการศึกษาปัจจุบัน

December 2, 2020

โดยเฉพาะ ‘บ้านสมเด็จเจ้าพระยา’ สถาบันเปิดสอนหลักสูตรดนตรี ตั้งแต่มีสถานะตั้งต้นเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ชัดเจนแล้วว่ามีวิถีความคิด ‘สร้างสรรค์’ ให้ความสำคัญกับการยอมรับอัตลักษณ์ทางดนตรีไทยที่ ‘หลากหลาย’

รังสรรค์ บัวทอง นักปี่พาทย์ ครูดนตรี และบทบาทหมาดใหม่ที่ได้รับ

August 19, 2020

ทันทีที่ข่าวจัด ‘คนรักดนตรีไทยรวมใจช่วยป๋อม บอยไทย’ แพร่สะบัดหน้าสื่อออนไลน์ แม้ในหมู่แวดวงคนดนตรีปี่พาทย์จะพอทราบ ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ทัพหน้านักระนาด ‘บ้านบัวทอง’ จังหวัดสุพรรณบุรี จะเคยผ่านสังเวียนประชันชั้นเชิงเพลงดนตรีกับคุณชัยยุทธ โตสง่า [ป๋อม บอยไทย] ในนาม ‘บ้านโตสง่า’ มาแล้วในอดีต หากแต่เขาไม่รอช้าขานรับพร้อมยื่นมืออาสาเป็นเจ้าภาพสถานที่จัด

“พิพิธภัณฑ์ดนตรีเพื่อการศึกษา” ของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หายไปไหน ?

July 15, 2020

ควบคู่กับการบุกเบิกการเรียนการสอนดนตรีเป็นวิชาเอกสถาบันแรกในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง [ป.กศ.ชั้นสูง] ของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 กิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและเป็นความคิดก้าวหน้าทางวิชาการดนตรีสมัยนั้น คือ “นิทรรศการดนตรี”

อนุรักษ์ บุญแจะ The Dean of College of Music Bansomdejchaopraya Rajabhat University

January 19, 2016

ปี 2513 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา ก้าวแรกและก้าวสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพดนตรีในรั้วสถาบันการศึกษาไทย ปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง ด้วยการเปิด ‘วิทยาลัยการดนตรี’ สถาบันดนตรีเทียบเท่าคณะแห่งแรกและแห่งเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏขณะนี้