Tag: วงดนตรีกอไผ่

‘ตกผลึก’ จากประสบการณ์สู่ทัศนะวิจารณ์ดนตรี ของ เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี

January 5, 2015

เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี หรือครูอ้ำ นักดนตรีหน้าเข้มอารมณ์ดี เจ้าของเสียงซอหวานมีเสน่ห์ แม้เจ้าตัวบอกปฏิเสธ เพราะยังมีนักซออีก 3 ท่าน ที่มีน้ำเสียงซอคล้ายตน หากแต่เสียงซออู้ของครูในเพลง ‘คำหวาน’ หนึ่งในเพลงประกอบฉากภาพยนตร์โหมโรงที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ YouTube.com สามารถเรียกยอดคลิกกดฟังได้กว่าครึ่งล้าน การันตีเสน่ห์เสียงซอ ‘โดนใจ’