Tag: ดนตรีพื้นบ้าน

กันตรึมอีสานใต้ บุรีรัมย์ คณะเจิมศักดิ์ ส.บัวสวรรค์

September 16, 2015

เจิมศักดิ์ ส.บัวสวรรค์ หาใช่ฉายานักมวยดังสังกัดใดในวงการลูกหมัด หากแต่เป็นชื่อคณะดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่มีหนุ่มน้อยร่างใหญ่ ‘ณรงค์เดช เชื้อเมืองพาน’ หรือ ‘แมน บ้านบัว’ เป็นเจ้าของ

‘ฆ้องทุบ-ฆ้องตี’ กรรมวิธีสร้างและศิลป์เชิงช่างอีสานใต้

June 3, 2015

น่าสนใจว่า ทำไมพลังอธิบายวัฒนธรรม ‘มโหรี-ปี่พาทย์’ ของไทย จึงไม่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่อีสานเหนือใต้อย่างที่ควรเป็น ทั้งที่มีอยู่ควบคู่พิณ แคน โปงลาง หมอลำ เจรียง กันตรึม แต่ทว่าการรับรู้ไม่ต่างพื้นที่สีเทา คืออาจรู้หรือเห็นว่ามี แต่ถูกทำให้ชัดแจ้งหรืออธิบายเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับวัฒนธรรมกระแสหลักหรือไม่

ปี่พาทย์บ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ คุณค่าวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น หรือจะถูกกลืนหายไปในอนาคต

November 18, 2014

พร้อมกับเสียงเม็ดฝนเข้าพรรษาที่วัดหนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เสียงประโคมปี่พาทย์ทุกเย็นวันโกนและเช้าวันพระตลอด ๓ เดือน ไม่เคยเงียบหายจากที่นี่ ความผูกพันระหว่างวัด ชุมชน กับวัฒนธรรมมโหรีปี่พาทย์ของผู้คนย่านนี้ยังแน่นแฟ้น

หลังสิ้นเสียงกว่า ๑๐ ปี นึกว่า “ตุ้มโมง” จะสูญจากสุรินทร์ แต่วันนี้ยังอยู่

December 24, 2013

อดีตถึงปัจจุบัน“พิธีกรรมหลังความตาย” เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ หลักฐานที่เป็นหลักประกันเพื่อโลกหลังความตาย ทั้งสิ่งปลูกสร้าง เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องประดับ ฯลฯ ที่พบบริเวณสุสานหรือหลุมศพ บ่งบอกว่าศพเหล่านั้นไม่ใช่ศพสามัญ หากแต่เป็นผู้ทรงเกียรติหรือหัวหน้าชุมชน

ทองเยี่ยม ประสมพืช กับ “สภาพปัญหาหมอลำในปัจจุบัน”

December 11, 2013

หมอลำทองเยี่ยม อดีตเจ้าของคณะหมอลำเทพประสิทธิ์ศิลป์ ด้วยพื้นฐานเป็นคนรักสนุก ชื่นชอบการร้องเพลง และครั้งหนึ่งมีโอกาสรับฟังการลำของ “หมอลำอินตา บุดทา” จึงตัดสินใจย่างก้าวสู้เส้นทางหมอลำอย่างเต็มตัวตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี