Tag: ทองเยี่ยม ประสมพืช

ทองเยี่ยม ประสมพืช กับ “สภาพปัญหาหมอลำในปัจจุบัน”

December 11, 2013

หมอลำทองเยี่ยม อดีตเจ้าของคณะหมอลำเทพประสิทธิ์ศิลป์ ด้วยพื้นฐานเป็นคนรักสนุก ชื่นชอบการร้องเพลง และครั้งหนึ่งมีโอกาสรับฟังการลำของ “หมอลำอินตา บุดทา” จึงตัดสินใจย่างก้าวสู้เส้นทางหมอลำอย่างเต็มตัวตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี