Tag: พิชชาณัฐ ตู้จินดา

อะไรคือ ‘สไตล์’ เพลงดนตรีปี่พาทย์ฝั่งธนบุรี หากพิจารณาจากเสียงดนตรีและขับร้องของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน [พาทยรัตน์]

December 29, 2022

‘สไตล์’ เพลงดนตรีปี่พาทย์ฝั่งธนบุรี นัยยะหนึ่งจึงโดดเด่นด้วยฆ้องวงใหญ่ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง การใช้มือ-ทำนองเพลง-การฝึกปฏิบัติ ซึ่งแน่นอนว่า ต้องก่อรูปขึ้นจากภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมของสำนักที่มีเกี่ยวกับฆ้องวงใหญ่อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเพลงหลักการเกี่ยวข้องพิธีกรรม ที่ถือได้ว่ามีหลักฐานใหญ่โตมากกว่าเพลงประเภทอื่นของปี่พาทย์ฝั่งธนฯ

ณรงค์ แก้วอ่อน [รวมบรรเลง] นักร้องชายกรมประชาฯ ฉายา ‘ณรงค์ร้อยเถา’

May 21, 2016

สารคดีขนาดสั้น บันทึกชีวิตและงานของนักร้องชายสามัญชน ผู้ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญว่า ขับร้องเพลงไทยได้มากหลากหลายจากความทรงจำ มีผลงานบันทึกเสียงและร้องสด ทั้งเวทีบ้าน เวทีวัด เวทีราชการ และสื่อวิทยุโทรทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งในแวดวงดนตรีไทยยุคปัจจุบัน

ชวนพิศพลางชม ความงามหอไตร วัดสีสะเกด เมืองเวียงจันทน์

February 11, 2014

หอไตรยกฐานสูง ตัวเรือนทรงจตุรทิศระเบียงรอบ เสาย่อมุมไม้สิบสองจำนวน ๑๒ ต้นสอบเข้า มีประตูทางเข้าด้านในโดยรอบ ๔ ด้าน บันไดทางขึ้นเพียงทางเดียว หอไตรนี้ตั้งอยู่ซีกขวานอกระเบียงคดพระอุโบสถ

หลังสิ้นเสียงกว่า ๑๐ ปี นึกว่า “ตุ้มโมง” จะสูญจากสุรินทร์ แต่วันนี้ยังอยู่

December 24, 2013

อดีตถึงปัจจุบัน“พิธีกรรมหลังความตาย” เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ หลักฐานที่เป็นหลักประกันเพื่อโลกหลังความตาย ทั้งสิ่งปลูกสร้าง เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องประดับ ฯลฯ ที่พบบริเวณสุสานหรือหลุมศพ บ่งบอกว่าศพเหล่านั้นไม่ใช่ศพสามัญ หากแต่เป็นผู้ทรงเกียรติหรือหัวหน้าชุมชน

ผมหอม สกุลไทย หมอลำผญาย่อย

December 11, 2013

“ผญา” คืออะไร? เมื่อถามคำถามนี้กับใครหลายคน เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้ หนักข้อขึ้นไปอีก ถ้าจะให้อธิบายความ ว่าคำคำนี้หมายถึงอะไร มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหน มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไร และในปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่พูดผญาอยู่หรือไม่

ทองเยี่ยม ประสมพืช กับ “สภาพปัญหาหมอลำในปัจจุบัน”

December 11, 2013

หมอลำทองเยี่ยม อดีตเจ้าของคณะหมอลำเทพประสิทธิ์ศิลป์ ด้วยพื้นฐานเป็นคนรักสนุก ชื่นชอบการร้องเพลง และครั้งหนึ่งมีโอกาสรับฟังการลำของ “หมอลำอินตา บุดทา” จึงตัดสินใจย่างก้าวสู้เส้นทางหมอลำอย่างเต็มตัวตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี