Tag: หมอลำ

ผมหอม สกุลไทย หมอลำผญาย่อย

December 11, 2013

“ผญา” คืออะไร? เมื่อถามคำถามนี้กับใครหลายคน เชื่อว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้ หนักข้อขึ้นไปอีก ถ้าจะให้อธิบายความ ว่าคำคำนี้หมายถึงอะไร มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหน มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไร และในปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่พูดผญาอยู่หรือไม่

ทองเยี่ยม ประสมพืช กับ “สภาพปัญหาหมอลำในปัจจุบัน”

December 11, 2013

หมอลำทองเยี่ยม อดีตเจ้าของคณะหมอลำเทพประสิทธิ์ศิลป์ ด้วยพื้นฐานเป็นคนรักสนุก ชื่นชอบการร้องเพลง และครั้งหนึ่งมีโอกาสรับฟังการลำของ “หมอลำอินตา บุดทา” จึงตัดสินใจย่างก้าวสู้เส้นทางหมอลำอย่างเต็มตัวตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี

ฉวีวรรณ ดำเนิน “ราชินี” หมอลำ

September 1, 2013

คงไม่เป็นการเกินเลยนัก หากจะกล่าวว่า บนเวที “มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” “ฉวีวรรณ ดำเนิน” เธอคือหมอลำหญิงที่มีความโดดเด่นที่สุด